Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal
Tinnyei Kirendeltség

pénzügyi-számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2086 Tinnye, Bajcsy Zsilinszky utca 9.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19.pontja szerinti pénzügyi és számviteli feladatok

Ellátandó feladatok:

A hivatalhoz tartozó intézmények költségvetési és vagyongazdálkodási feladatainak ellátása, az önkormányzat, intézmények pénzgazdálkodásával kapcsolatos feladatok, pénztárak kezelése, kontírozás, kötelezettségvállalások, szerződések rögzítése, banki átutalások bonyolítása, adatszolgáltatások, pénzügyi nyilvántartások vezetése, tárgyi eszköz nyilvántartás, leltár.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi igazgatási feladatok ellátása, pénztári feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Képviselő-testület által meghatározott egyéb juttatások az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, pénzügyi, számviteli szakképesítés,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Önkormányzatnál szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Közigazgatási alapvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata, nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez történő hozzájárulásról, motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-26-335-076 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 994/2016. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-számviteli ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 994/2016., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-számviteli ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató a beküldött pályázatok alapján, szükség esetén személyes meghallgatás alapján dönt a nyertes pályázó személyéről.A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tinnye.hu - 2016. december 1.

        www.pilisjaszfalu.hu - 2016. december 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.