Újszászi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Újszászi Polgármesteri Hivatal

hatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5052 Újszász, Szabadság tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.sz melléklet 14. pontja I. besorolási osztály

Ellátandó feladatok:

- anyakönyvvezetői feladatok ellátása; - hagyatékkal kapcsolatos feladatok ellátása; - az egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatok ellátása; - közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok ellátása; - az ügyfélszolgálati munkatársak munkájának koordinálása; - a jegyző által meghatározott feladatok ellátása; - a jegyző munkájának segítése, akadályoztatása esetén annak helyettesítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

hatósági feladatok ellátása, valamint a jegyző helyettesítése annak távollétében

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, jogi / közszolgálati végzettség,

        közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Egészségügyi alkalmasság

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikáció, kapcsolatteremtés, problémamegoldás, szakmai tudás, precíz munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        1. részletes fényképes önéletrajz elérhetőséggel (45/2012.(III.20.) Korm.rend. 1.sz. melléklete szerint); 2. motivációs levél; 3. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 4. iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata; 5. közigazgatási gyakorlat igazolása; 6. személyes adatok pályázattal kapcsolatos kezeléséhez való hozzájárulás; 7. elbírálás során történő, pályázati anyag és személyes adatok megismeréséhez történő hozzájárulás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 19. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 56/552-022 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Újszászi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5052 Újszász, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3839/2016 , valamint a munkakör megnevezését: hatósági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Újszászi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5052 Újszász, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3839/2016, valamint a munkakör megnevezését: hatósági ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiíró a pályázatot eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja és kinevezés esetén 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.ujszasz.hu - 2016. november 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujszasz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 29.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.