Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény - Érd

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény - Érd

Urológia szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 6 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 39-41.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A rendelőintézet ellátásási területén lakó betegek ellátása, gondozása. Az Intézet Egynapos Sebészetén lehetőséget biztosítunk műtéti beavatkozásokra. Bérezés megegyezés szerint!

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Urológiai szakvizsga,

        Urológiai szakellátásban szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

        erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okirat, érvényes működési engedély

Elvárt kompetenciák:

        jó szintű betegközpontú gondolkodásmód, empátia,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06(23)365-600 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény - Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Felső utca 39-41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6928/Kszk/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Urológia szakorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény - Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Felső utca 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6928/Kszk/2016., valamint a munkakör megnevezését: Urológia szakorvos.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Egészségügyi Közlöny

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 19.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.