Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi Tankerülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi Tankerülete Bán Aladár Általános Iskola

gyógypedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.02.01.-2017.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8100 Várpalota, Körmöcbánya utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

gyógypedagógusi feladatok ellátása, sajátos nevelési tanulók fejlesztő foglalkozásának megtartása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormány rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetemi szakirányú végzettség,

        magyar állampolgár

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        tanítással töltött - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        logopédiai szakirányú gyógypedagógusi képesítés,

        felhasználói szintű internetes alkalmazások

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        három hónapnál nem régebbi teljeskörű erkölcsi bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-88/582-870 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi Tankerülete címére történő megküldésével (8100 Várpalota, Körmöcbánya utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 421/2016/1 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi Tankerülete címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Szabadság tér 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 421/2016/1, valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezést a tankerületi igazgató adja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.