Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Bp- 17ker

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Bp- 17ker

Ápoló/Minőségbiztosítási koordinátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1173 Budapest, Pesti út 117.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felügyeli, ellenőrzi az intézményben időszakosan előforduló,szakápolási tevékenységek kivitelezését. Felelős azok szakszerű előkészítéséért, végrehajtásáért. Folyamatosan ellenőrzi az ehhez szükséges tárgyi feltételek meglétét,a szakmai előírások betartását. Az ellátással összefüggésbe hozható fertőzések hatékony megelőzése érdekében infekciókontroll tevékenységet végez. A Belső Minőségügyi Rendszer üzemeltetése, továbbfejlesztése,a Minőségfejlesztési és Értékelési Csoport munkájának koordinálása. Minőségügyi dokumentumok kezelése. A belső felülvizsgálatok előkészítése, végrehajtása, jegyzőkönyvek elkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, diplomás ápoló,

        egészségügyben szerzett tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem,

        minőségügyi rendszer üzemeltetésben való jártasság - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 061 254-0020 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Bp- 17ker címére történő megküldésével (1173 Budapest, Pesti út 117. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/24/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Ápoló/Minőségbiztosítási koordinátor.         Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Bp- 17ker címére történő megküldésével (1173 Budapest, Pesti út 117. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/24/2017, valamint a munkakör megnevezését: Ápoló/Minőségbiztosítási koordinátor.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálására összehívott bizottság elbírálja, jegyzőkönyvet készít, értesíti a pályázatban résztvevőket az eredményről

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.