Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Bp- 17ker

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Bp- 17ker

Osztályvezető Ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1173 Budapest, Pesti út 117.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Naponta ellenőrzi a hatáskörébe tartozó szakdolgozók munkáját. Figyelemmel kíséri a gondozási egység szakdolgozóinak képzését továbbképzését. Részt vesz az orvosi viziteken az ott elrendeltek végrehajtását ellenőrzi. Határidőre elkészíti a munkabeosztásokat, a túlórák és a belső helyettesítések dokumentációját. Gondoskodik a gondozottak ellátásához szükséges anyagokról és felszerelésekről,a leltári tárgyak megőrzéséről és rendeltetésszerű használatáról. Felelős az ápolási ápolási/gondozási dokumentáció folyamatos vezetéséért. A hozzáforduló gondozottak panaszát meghallgatja, a szükséges intézkedéseket megteszi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, ápoló,

        Kórházban vagy idősek otthonában szerzett tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, főiskolai/ egyetemi diplomás ápoló,

        Idősek otthonában szerzett vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 061 254-0020 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Bp- 17ker címére történő megküldésével (1173 Budapest, Pesti út 117. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/24/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Osztályvezető Ápoló.         Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Bp- 17ker címére történő megküldésével (1173 Budapest, Pesti út 117. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/24/2017, valamint a munkakör megnevezését: Osztályvezető Ápoló.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálására összehívott bizottság elbírálja, jegyzőkönyvet készít, értesíti a pályázatban résztvevőket az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.