Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Hatósági Iroda Műszaki Osztályára

építéshatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű a kinevezéstől számított egy év –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Építéshatósági engedélyezési eljárások (építési, módosított építési, összevont engedélyezési, bontási, használatbavételi, fennmaradási, stb.) lefolytatása, döntés-előkészítés. Építéshatósági tudomásulvételi eljárások (jogutódlás tudomásulvétele, használatbavétel tudomásul vétele) lefolytatása, döntés-előkészítés. Engedélyezési eljárás megelőző építésügyi hatósági szolgáltatás folytatása. Hatósági bizonyítványok, szakhatósági állásfoglalások előkészítése. Helyszíni szemlék megtartása az építéshatósági eljárások során és a szakhatósági állásfoglaláshoz szükséges tényállás tisztázására. Az engedélyezéssel összefüggő hatósági ellenőrzések tartása, eljárások lefolytatása. Az építésügyi hatósági feladatellátás során észlelt szabálytalan építési tevékenységek esetén az illetékes járási hivatalnál eljárás kezdeményezése. Építésügy körébe tartozó hatósági nyilvántartások vezetése, ahhoz adatok szolgáltatása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 9/2010. (II. 5.) önkormányzati rendelete, továbbá az Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, Egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség, vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség,,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóságnál szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

        közigazgatási alapvizsga, szakvizsga, építésügyi vizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes önéletrajz a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 5. mellékletében foglalt adattartalommal, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 76-512-260 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1429-1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1429-1/2017., valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. I/46 .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kecskemet.hu - 2017. január 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46. § (1) bekezdése alapján 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.