Érdi Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Érdligeti Általános Iskola

Rajz és vizuális kultúra - bármely szakos általános iskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 25 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2030 Érd, Diósdi út 95-99.

Pest megye, 2030 Érd, Túr utca 5-7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános Iskola 5-8. évfolyam osztályaiban a rajz és vizuális kultúra tantárgy, valamint az adott szakpár tanítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, rajz, vizuális kultúra szakos tanár,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/23/375-592 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Érdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2030 Érd, Diósdi út 95-99. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/123/382-8/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Rajz és vizuális kultúra - bármely szakos általános iskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Érdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2030 Érd, Tompa Mihály utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/123/382-8/2016, valamint a munkakör megnevezését: Rajz és vizuális kultúra - bármely szakos általános iskolai tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 22.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.