Ráckeve és Környéke Család- és Gyermekjóléti Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Ráckeve és Környéke Család- és Gyermekjóléti Központ

Családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2300 Ráckeve, Szent István tér 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet 2. sz. melléklet II. részben foglaltaknak megfelelően: felsőfokú szociális alapvégzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakember, felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár,

        Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Korábban családgondozói munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló okirat(ok) másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/703379879 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ráckeve és Környéke Család- és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (2300 Ráckeve, Szent István tér 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20014/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Ráckeve és Környéke Család- és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (2300 Ráckeve, Szent István tér 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20014/2017, valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2300 Ráckeve, Szent István tér 10. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 21.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.