Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár

könyvtári asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017. február 15-től 2018 február 28 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, Törökbálint , DEPO, KSH Könyvtár raktára, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

leltározás a KSH Könyvtár törökbálinti raktárában .

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, könyvtári asszisztens,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, magabiztos számítógép-felhasználási ismeretek, monotóniatűrés, önálló, pontos munkavégzés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        feldolgozói munkában szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz,iskolai végzettséget, szajkképzettséget igazoló okirat(ok) másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány fénymásolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagba foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár címére történő megküldésével (1024 Budapest, Keleti Károly utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 640-42/2017 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtári asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár címére történő megküldésével (1024 , Keleti Károly utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 640-42/2017, valamint a munkakör megnevezését: könyvtári asszisztens.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        KSH Könyvtár honlapja - 2017. január 20.

        Katalist - 2017. január 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pályakezdők jelentkezését is várjuk. A hirdetésben szereplő határozott idő meghosszabbítására nyitottak vagyunk.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://konyvtar.ksh.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.