Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola FM

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola FM

Szakoktató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1106 Budapest, Maglódi út 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Virágkötészet elmélet és gyakorlati oktatása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz,motívációs levél, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány és végzettséget tanúsító dokumentumok másolata az allas@magyula.hu e-mail címen Hajnal Sándor igazgató részére

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola FM címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 131 , valamint a munkakör megnevezését: Szakoktató.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola FM címére történő megküldésével (1106 Budapest, Maglódi út 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 131, valamint a munkakör megnevezését: Szakoktató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.