Tiszavárkony Község Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tiszavárkony Község Önkormányzat

Ügyviteli munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5092 Tiszavárkony, Endre király út 37.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ügyviteli feladatok (iktatás, postázás) ellátása. Polgármester és a Kirendeltség-vezető munkájának segítése, titkársági és telefonközponti feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Ügyviteli területen szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló bizonyítvány másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázó személyes adatait megismerhetik, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy annak megkéréséről igazolás), melyet a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény 20. § (2) bekezdés d) pontja, valamint 20.§ (2d) és (2e) bekezdés szerint igényeltek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-20-412-8956, 56-436-036 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszavárkony Község Önkormányzat címére történő megküldésével (5092 Tiszavárkony, Endre király út 37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15-1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Ügyviteli munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszavárkony Község Önkormányzat címére történő megküldésével (5092 Tiszavárkony, Endre király út 37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15-1/2017., valamint a munkakör megnevezését: Ügyviteli munkatárs.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Új Néplap - 2017. január 14.

        Tiszavárkony Község Önkormányzata honlapja - 2017. január 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszavarkony.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 9.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.