Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mohácsi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Meixner Ildikó EGYMI
013010

Gyógypedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7700 Mohács, Kórház utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Utazó gyógypedagógiai ellátás és tanulásban akadályozott tanulók nevelése-oktatása a Mohácsi Tankerületi Központ illetékességi területén.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, logopédia vagy tanulásban akadályozottak pedagógiája vagy pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanári oklevél,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Több szakos gyógypedagógiai végzettséggel rendelkező gyógypedagógus,

Elvárt kompetenciák:

        Felhasználói szintű MS Windows, B kategóriás jogosítvány,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, harmadik személlyel közléséhez.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll a cselekvőképességét részben vagy egészben korlátozott gondnokság alatt.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll a Kjt.20.§ (2d) bekezdés aa)-ab) pontjában foglalt bűncseelekmények megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás hatálya alatt.

        Végzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mohácsi Tankerülete címére történő megküldésével (7700 Mohács, Kórház utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/013/547-27/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Gyógypedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mohácsi Tankerülete címére történő megküldésével (7700 Mohács, SZabadság utca 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/013/547-27/2016, valamint a munkakör megnevezését: Gyógypedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Baranya megye, 7700 Mohács, Kórház utca 1-3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 19.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 30.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.