Városi Kincstár - Tiszavasvári

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Városi Kincstár - Tiszavasvári

Takarító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkaidő minden nap 6.00-14.00 óráig tart. Irodák, klubtermek és a kiállító terem, női, férfimosdók takarítása, emeleten illetve földszinten. A kamaraterem takarítása, mivel minden este próbákat tartanak. A Művelődési Központ bejáratának, lépcsőinek, járdáinak tisztán tartása. Aula lépcsőház, pihenők felmosása, korlátok letörlése. Színházterem takarítása a hozzátartozó öltözök tisztán tartása (iskolák, óvodák, civilszervezetek, kiscsoportok próbái után). Rendezvények plakátozása illetve szórólapozása. Kiállítás megnyitón illetve nagy rendezvényeken segít teríteni, berendezni a termet, kiállítási paravánok huzatainak előkészítésében segít. Asztalterítők, dekorációk, törölközők, paraván huzatok mosása, vasalása. Aulában vásár esetén asztalok bepakolása illetve helyre rakása. Rendezvények előtt segít pakolni (székek, sörpadok, asztalok, paravánok). Színházi előadás esetén ruhatárban segít. Minden héten egyszer ügyelet vállalása 16.00- 20.00 óra között. Rendezvénytől függ a hétvégi és hétköznapi ügyelet is.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes önéletrajz

        motivációs levél

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy nyilatkozat a büntetlen előéletről azzal, hogy az erkölcsi bizonyítvány megérkezéséig a munkakör nem tölthető be

        iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Városi Kincstár - Tiszavasvári címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Báthory utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 925-3/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Takarító.         Postai úton, a pályázatnak a Városi Kincstár - Tiszavasvári címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Báthory u. 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 925-3/2016., valamint a munkakör megnevezését: Takarító.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Báthory utca 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokról az igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tiszavasvári Város Honlapja - 2016. szeptember 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszavasvari.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.