Rákosmenti Mezei Őrszolgálat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Rákosmenti Mezei Őrszolgálat

mezőőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, X; XV; XVI , .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Mezőőri feladatok ellátása Budapest X; XV; XVI; XVII; XVIII. kerületek külterületein. A kerületek közigazgatási határain belül termőföldek, termények, felszerelések, haszonállatok, mezőgazdasági épületek őrzése, felügyelete a működési és szolgálati szabályzatban, a munkaköri leírásban és az Önkormányzat rendelete szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, mezőőr vizsga,

        B kategóriás jogosítvány,

        mezőőri vizsga, határozott megjelenés, megfelelő állóképesség és erőnlét egészségügyi alkalmasság, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány az 1997.évi CLIX.tv.22§.(1) bek.-ben meghatározott mezőőri és rendészeti vizsga megléte, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a tanfolyam elvégzését és a vizsga letételét vállalja.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        mezőőri tapasztalat, helyismeret,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-20-279-0967 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: k-588/2016 , valamint a munkakör megnevezését: mezőőr.         Postai úton, a pályázatnak a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat címére történő megküldésével (1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: k-588/2016, valamint a munkakör megnevezését: mezőőr.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.