Alsóújlak Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Alsóújlak Község Önkormányzata

falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, Alsóújlak község, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- falugondnoki szolgáltatás nyújtása az önkormányzat által jóváhagyott szakmai program alapján, falugondnoki tevékenység, - Közmunka irányítása, felügyelete - Önkormányzat gép és szerszámraktár kezelése, eszközök kiadása visszavételezése - Szükség szerint az önkormányzat tulajdonában álló gépkezelői feladatok ellátása: fűnyíró traktor, mezőgazdasági vontató egyéb munkagép kezelése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        B kategóriás jogosítvány,

        Magyar állampolgárság, Büntetlen előélet, Cselekvőképesség,Helyismeret Legalább 5 év gépjárművezetői gyakorlat Falugondnoki tanfolyam elvégzésének vállalása 2 éven belül. Mezőgazdasági kisgép kezelői tanfolyam 2 éven belüli elvégzése. Legalább B+E kategóriájú nehéz pótkocsi vezetői engedély 1 éven belüli megszerzése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Helyismeret. Mezőgazdasági vontató vezetői engedély. B+E, vagy magasabb kategóriájú vezetői engedély

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata Vezetői engedély(ek) másolata Hatósági erkölcsi bizonyitvány Nyilatkozat a pályázatba való betekintés lehetőségéről az elbírálók részére

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 20/919-0104 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Alsóújlak Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9842 Alsóújlak, Csurgó utca 15/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A/ 470 /2016. , valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.         Postai úton, a pályázatnak a Alsóújlak Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9842 Alsóújlak, Csurgó utca 15/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A/ 470 /2016., valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának határidején a postára adás napját kell érteni. A pályázat elbírálásáról Alsóújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Alsóújlak Község hirdetőtáblája - 2016. szeptember 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 26.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.