Nagymaros Város Önkormányzatának Jegyzője

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal

közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2626 Nagymaros, Fő tér 5.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

közterület-felügyelő

Ellátandó feladatok:

A közterület - felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben és a 43/1999. (XI.26.) BM rendeletben meghatározott feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

közterület-felügyelői feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata (20%-os illetménykiegészítés, évi bruttó 200 000 forint cafeteria juttatás) rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, Közszolgálati (rendészeti) középiskola vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        A kinevezés feltétele előzetes egészségi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálaton való megfelelés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A végzettséget igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat, a 45/2012. (III.20.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti tartalmú önéletrajz, nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásban résztvevők megismerhetik a pályázatban szereplő személyes adatokat, nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, és arról, hogy nem áll fenn vele szemben a 2007. évi CLII. törvény 9.§-ban meghatározott kizáró ok.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-27-595-118 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagymarosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2626 Nagymaros, Fő tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4221/2016 , valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.         Postai úton, a pályázatnak a Nagymarosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2626 Nagymaros, Fő tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4221/2016, valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2626 Nagymaros, Fő tér 5. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nagymaros Város Önkormányzat honlapja (www.nagymaros.hu)

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.