Berettyóújfalui Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Veress Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
tagintézmény

történelem szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016. november 21.- 2017. június 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi Török Bálint utca 5/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Történelem tantárgy tanítása a tagintézmény osztályaiban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, történelem - bármely szakos tanár,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz, szakmai végzettséget igazoló dokumentum, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-70-341-5256 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4220 Hajdúböszörmény, Enyingi Török Bálint utca 5/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 741-3/2016. , valamint a munkakör megnevezését: történelem szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Eötvös utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 741-3/2016., valamint a munkakör megnevezését: történelem szakos tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi Török Bálint utca 5/a. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 29.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.