Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár

művelődési szervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kulturális és közművelődési programok szervezése, megvalósítása, kiállítások, konferenciák, találkozók, tehetséggondozás,közösség-fejlesztés, művészeti csoportok, tiszavasvári civil szervezetek működésének támogatása, tehetséggondozás, szponzori lehetőségek felkutatása, közösségek módszertani koordinálása, valamint szükség szerint az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár intézményegységeinek közművelődési feladataiban történő részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, művelődésszervező szak,

        kulturális menedzser végzettség,önkormányzati rendezvények koordinálásában való jártasság - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, kulturális menedzser végzettség,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

Elvárt kompetenciák:

        rugalmas munkaidő vállalása, esetenként késő esti, hétvégi, ünnepnapi munkavégzés,,

        Kiváló szintű pontosság, határozott fellépés,,

        Kiváló szintű problémamegoldó, kommunikációs képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes önéletrajz

        Motivációs levél

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016/208 , valamint a munkakör megnevezését: művelődési szervező.         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016/208, valamint a munkakör megnevezését: művelődési szervező.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tiszavasvári Város Önkormányzata Honlap - 2016. július 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszavasvari.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. július 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.