Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár

PR, rendezvényszervezői munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézményi honlap, facebook oldal szerkesztése, rendezvények szervezése és azok lebonyolítása, a rendezvényről írásos és fényképes dokumentum készítése, kapcsolattartás a médiával, nyilvánosság biztosításának ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, művelődésszervező szak,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        riporteri, újságírói végzettség - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        közönségszervezésben való - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        digitális média alapismeretek

        fotós ismeretek, gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes, szakmai önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Motivációs levél

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 209/2016. , valamint a munkakör megnevezését: PR, rendezvényszervezői munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 209/2016., valamint a munkakör megnevezését: PR, rendezvényszervezői munkatárs.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tiszavasvári Város Önkormányzata Honlap - 2016. július 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. július 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.