Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény

3 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Ifjúság utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 3-7 éves korú gyermekek harmonikus nevelése, sokoldalú differenciált fejlesztése az Óvodai nevelés országos alapprogramjára épülő helyi pedagógiai program alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, pedagógus szakvizsga,

        óvodapedagógus - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs készség,gyermekszeretet,empátia,rugalmasság,tolerancia,azonosulás szervezet céljaival,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Főiskolai végzettséget igazoló oklevél másolata, Egyéb végzettséget igazoló iratok másolata, Szakmai önéletrajz, Motivációs levél, Sikeres elbírálás esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Ifjúság utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 725/2016 , valamint a munkakör megnevezését: 3 fő óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Ifjúság út 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 725/2016, valamint a munkakör megnevezését: 3 fő óvodapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Sikeres elbírálás esetén értesítés az elérhetőségek valamelyikén

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.ekaovoda.hu - 2016. július 28.

        www.tiszavasvari.hu - 2016. július 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkavégzés helye: A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény telephelyei.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. július 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.