Vattai Tündérkert Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Vattai Tündérkert Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 24 órás

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3431 Vatta, Szemere Bertalan utca 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a munkaköri foglaltak,valamint a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program szerint

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs készség,hivatástudat,innovációra való nyitottság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz,oklevél másolata,3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány(elfogadott az erkölcsi bizonyítvány megkérésének igazolása az elbírálásig)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Vattai Tündérkert Óvoda címére történő megküldésével (3431 Vatta, Szemere Bertalan utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 32/216 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Vattai Tündérkert Óvoda címére történő megküldésével (3431 Vatta, Szemere Bertalan út 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 32/216, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Vatta község honlapja - 2016. augusztus 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. augusztus 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.