Budapest Főváros XIX. Kerületi Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros XIX. Kerületi Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézete

Gyermekfogász szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1195 Budapest, Ady Endre utca 122-124.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyermekfogász szakorvos feladatainak ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) közös megállapodás és kollektív szerződés az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Gyermekfogászati szakorvosi végzettség,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        Nyilatkozat, melyben hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

        MOK kamarai tagság igazolása

        Érvényes működési nyilvántartás igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 347-59-40 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XIX. Kerületi Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézete címére történő megküldésével (1195 Budapest, Ady Endre utca 122-124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 55-9/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Gyermekfogász szakorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XIX. Kerületi Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézete címére történő megküldésével (1195 Budapest, Ady Endre utca 122-124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 55-9/2016, valamint a munkakör megnevezését: Gyermekfogász szakorvos.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://euint.kispest.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. augusztus 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.