Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Aszódi Tankerülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Turai Hevesy György Általános Iskola

ének-zene és történelem szakos vagy ének-zene - bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2194 Tura, Hevesy György utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

5-8. osztályban ének-zene és történelem tantárgyak tanítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) "Nemzeti köznevelésről szóló" 2011. évi CXC. törvény és a "Pedagógusok előmeneteli rendszeréről" és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a köznevelési intézményben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Kormányrendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98.§ (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

        hatósági igazolvány a büntetlen előélet igazolására (3 hónapnál nem régebbi), valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazott jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        Europass önéletrajz

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításáshoz, továbbításához (3.személlyel közléséhez)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-28-580-220 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Aszódi Tankerülete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/118/167-55/2016 , valamint a munkakör megnevezését: ének-zene és történelem szakos vagy ének-zene - bármely szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Aszódi Tankerülete címére történő megküldésével (2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 59. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/118/167-55/2016, valamint a munkakör megnevezését: ének-zene és történelem szakos vagy ének-zene - bármely szakos tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.hevesytura.hu - 2016. augusztus 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. augusztus 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.