Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria

közművelődési szakember

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1126 Budapest, Beethoven utca 1. b

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

helytörténeti estek,séták, konferenciák, könyvbemutatók szervezése, kiállítások rendezése, múzeumpedagógiai foglalkozások tartása, pályázatírás, kutatás,kutatók fogadása, gyűjteménykezelés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, történelem szakos bölcsész/ főiskola művelődésszervező,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        múzeumi tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        közművelődési tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs képesség,

        Kiváló szintű csapatban való együtt dolgozás képessége,

        Kiváló szintű önálló munkavégzés,

        Kiváló szintű rendszerszemlélet,

        Kiváló szintű precizitás, pontosság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        oklevélmásolat

        önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-1-457-05-01 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/81/2016 , valamint a munkakör megnevezését: közművelődési szakember.         Postai úton, a pályázatnak a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria címére történő megküldésével (1126 Budapest, Beethoven utca 1. b ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/81/2016, valamint a munkakör megnevezését: közművelődési szakember.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hegytortenet.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. augusztus 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.