Palotási Gyermeklánc Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Palotási Gyermeklánc Óvoda

konyhai kisegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3042 Palotás, Szabadság út 39.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

konyhai kisegítői feladatok ellátása, ÁNTSZ, HACCP által előírt szabályok szerint az edények mosogatása, berendezések tisztítása, a konyha és a hozzátartozó helyiségek takarítása és ételkiadagolás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        közétkeztetésben szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

        3 hónap próbaidő kikötése

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű határozottság, gyermekszeretet, kreatívitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, erkölcsi bizonyítvány, a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagot megtekinthetik az eljárás során.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Palotási Gyermeklánc Óvoda címére történő megküldésével (3042 Palotás, Szabadság út 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25/2016 , valamint a munkakör megnevezését: konyhai kisegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Palotási Gyermeklánc Óvoda címére történő megküldésével (3042 Palotás, Szabadság út 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25/2016, valamint a munkakör megnevezését: konyhai kisegítő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

a pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.palotas.hu, Palotás község hirdető táblái - 2016. június 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. június 13.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.