MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
MTA BTK Történettudományi Intézet

REGISTRY MANAGER-TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év (a hosszabbítás lehetőségével) –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Úri utca 53.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A teljes munkaidős „registry manager-tudományos munkatárs” munka a MTA BTK-n belül folyó „Cultural Opposition: Understanding the Cultural Heritage in the Former Socialist Countries” című H2020-as kutatásban. A kutatás 2016. február 1. és 2019. január 31. között zajlik. Célja az egykori szocialista országok kulturális ellenzékének örökségét kezelő gyűjtemények feltárása, kategorizálása és bemutatása, amelynek egyik fontos célja egy nemzetközi adatbázis létrehozása. Az átfogó vizsgálatot egy 12 intézményi partnerből álló nemzetközi konzorcium végzi, 16 országra terjed ki az egykori NDK-tól a balti államokon át Ukrajnáig. A Horizon2020 program által finanszírozott kutatást az MTA BTK koordinálja. A gyűjtemények bemutatását az egyes országokban zajló szemináriumok, filmfesztivál, mozgó kiállítás, internetes adatbázis és tananyag segíti. Az új munkatárs kutatásokat végez a magyarországi gyűjteményekkel kapcsolatban, adatokat kezel és rögzít angol és magyar nyelven az adatbázisban, részt vesz az adatbázis struktúrájának kialakításában, felügyeli a partnerek ezirányú munkáját, részt vesz a projekt konferenciáinak szervezésében, rendszeresen kapcsolatot tart a résztvevőkkel, illetve őrzi ezek dokumentációját.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        PhD,

        magas szintű angol nyelvtudás

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Magas szintű koordinációs képességek, jó kommunikációs képesség, nemzetközi együttműködésben szerzett tapasztalat, önálló munkavégzésben szerzett tapasztalat, kutatói tapasztalat, kelet-európai nyelvtudás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget igazoló okirat elektronikus másolata

        nyelvtudást igazoló okirat elektronikus másolata

        szakmai életrajz

        pályázat elnyerése esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban található személyes adatokat az eljárással összefüggésben a kutatóközpont kezelheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MUN/203-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: REGISTRY MANAGER-TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS.         Postai úton, a pályázatnak a MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1014 Budapest, Országház utca 30. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MUN/203-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: REGISTRY MANAGER-TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mta.hu - 2016. június 22.

        www.btk.mta.hu - 2016. június 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni a titkarsag@btk.mta.hu, valamint a courage.jobs@btk.mta.hu e-mail címre. Kérjük az e-mail tárgyában jelöljék: „Projektkoordinátor-kutató H2020.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. június 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.