Testnevelési Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Testnevelési Egyetem
Műszaki és Ellátási Igazgatóság/ Informatikai Iroda

rendszergazda

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1123 Budapest, Alkotás utca .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az alkalmazás üzemeltetési terület felelőse az intézmény informatikai rendszerében működtetett alkalmazás rendszerek magas rendelkezére állását, optimális működését biztosítja a szerverüzemeltetők által biztosított erőforrásokon. Ellátja az egyes alkalmazások dokumentációjában részletezett adminisztrációs feladatokat, gondoskodik a rendszerek által tárolt adatok szakszerű mentéséről, rendszeresen ellenőrzi az elkészült mentési állományokból való visszaállítást. Amennyiben az alkalmazás üzemeltetése szükségessé teszi teszt rendszert üzemeltet, elkülönített környezetben végez fejlesztési feladatokat, kapcsolatot tart az alkalmazás fejlesztőivel. Az alkalmazás rendszernaplóit rendszeresen ellenőrzi, tájékozódik a rendszer működését veszélyeztető eseményekről, folyamatokról, a törvényi előírásoknak megfelelően tárolja az állományokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        magyar állampolgárság,

        büntetlen előélet,

        megbízhatóság, önállóság, csapatszellem.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz,

        végzettséget/szakképzettséget igazoló okiratok másolatai.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Testnevelési Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TE/HUM/39-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: rendszergazda.         Postai úton, a pályázatnak a Testnevelési Egyetem címére történő megküldésével (1123 Budapest, Alkotás utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TE/HUM/39-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: rendszergazda.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. február 26.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.