Testnevelési Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Testnevelési Egyetem
Műszaki és Ellátási Igazgatóság/Informatikai Iroda

rendszergazda

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1123 Budapest, Alkotás utca 44.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézmény tulajdonában lévő számítógépek és perifériák felkonfigurálása és üzembe helyezése, a munkaállomásokra jogtisztán megvásárolt programok telepítése és beállítása. Hardware problémák megállapítása, a hibás eszközök szervizbe szállításának ügyintézése, új gépek üzembe helyezése. Az Intézmény által használt statisztikai szoftverek) licenszelése, (hallgatók, oktatók részére elérhetővé tétele) a Intézmény számítógépeire telepítése és üzemeltetése. Vírusirtó programok telepítése, vírusfertőzés vagy más rosszindulatú program esetén az erre vonatkozó szabályok szerinti eljárás elvégzése. Informatikai eszközök szakvéleményezése, javaslattétel a beszerzés teljesítésére. Az Intézményben üzemeltetett számítógépek szervezeti egységenként való nyilvántartása. Az Intézményen megrendezésre kerülő eseményeken informatikai eszközök biztosítása, beüzemelése. Feladatainak részét képezi a számítógépeken tárolt adatok mentése és védelme.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        magyar állampolgárság,

        büntetlen előélet,

        megbízhatóság, önállóság, csapatszellem.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        végzettséget/szakképzettséget igazoló okiratok másolatai

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Testnevelési Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TE/HUM/39-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: rendszergazda.         Postai úton, a pályázatnak a Testnevelési Egyetem címére történő megküldésével (1123 Budapest, Alkotás utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TE/HUM/39-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: rendszergazda.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. február 26.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.