Petőfi Sándor Művelődési Ház - Szeged -Kiskundorzsma

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház
intézmény

Rendezvény szervező szakalkalmazott

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6791 Szeged, Negyvennyolcas u utca 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közreműködés a művelődési ház programjainak előkészítésében és lebonyolításában– az intézmény honlapjainak feltöltése (aktuális információk, fotók, stb.), napi szintű gondozása, kapcsolattartás a Ritek Zrt.-vel, közösségi portálok napi szintű kezelése , a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, pályázatok írása és részvétel azok elszámolásában, a rendezvények ügyeleti teendőinek ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, rendezvény szervezői képzettség,

        közművelődési vagy rendezvényszervezői tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        helyi és civil szervezetek ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz; a szakirányú végzettséget, nyelvismeretet, egyéb képzettséget tanúsító okirat(ok) másolatai;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 62463112 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Petőfi Sándor Művelődési Ház - Szeged -Kiskundorzsma címére történő megküldésével (6791 Szeged, Negyvennyolcas utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PSMŰV/190/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Rendezvény szervező szakalkalmazott.         Postai úton, a pályázatnak a Petőfi Sándor Művelődési Ház - Szeged -Kiskundorzsma címére történő megküldésével (6791 Szeged, Negyvennyolcas utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PSMŰV/190/2019, valamint a munkakör megnevezését: Rendezvény szervező szakalkalmazott.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Csongrád megye, 6791 Szeged, Negyvennyolcas utca 12. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Szakértő bevonásával a döntést az igazgató hozza meg

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapja - 2019. március 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.