Testnevelési Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Testnevelési Egyetem
Műszaki és Ellátási Igazgatóság/Intézmény-fenntartási Osztály

Osztályvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 4 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1123 Budapest, Alkotás utca 44.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

1. Műszaki Osztály vezetése: karbantartó csoport, kazánfűtő-uszodagépész csoport, uszoda csoport, udvari csoport, gondnokság, gépkocsivezető, szertár, raktár; A csoportok feladatainak koordinálása, a munkafeladatok elrendelése, ellenőrzése; A munkavégzéshez szükséges anyagok beszerzésének előkészítése, a felhasznált anyagok dokumentálása; Kertészeti tevékenység tervezése, szakmai felügyelete. 2. Rendezvények műszaki lebonyolítása; Kapcsolattartás a hatóságok képviselőivel. 3. Részvétel a felújítási munkák előkészítésében, bonyolításában; Árazatlan költségvetés készítés, ajánlatok bekérése, kivitelezési munkák felügyelete, szerződések, megrendelések előkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Szakirányú, felsőfokú végzettség;

        Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek;

        Ismernie és alkalmaznia kell a munkaköréhez tartozó jogszabályi környezetet;

        Alkalmasnak kell lennie az egyetem képviseletére, a munkaköréhez tartozó szakterületek szolgáltatóinál, illetve az illetékes hatóságoknál;

        Minimum 5 éves szakmai tapasztalat;

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;

        Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Gépészeti ismeretek;

        Oktatási Intézmény, vagy sportlétesítmény üzemeltetésében szerzett tapasztalat;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Jelentkezés a pályázatra;

        Részletes szakmai önéletrajz;

        Eddigi szakmai, vezetői munkájának részletes ismertetését, vagy vezetői beszámolóját;

        Végzettséget/szakképzettséget igazoló okiratok (helyben) hitelesített másolatai;

        Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról ahhoz, hogy a pályázati anyagát az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített bizottságok és testületek megismerhetik;

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

        Az összeállított pályázatot egy példányban kérjük leadni.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Testnevelési Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TE/HUM/64/2016 , valamint a beosztás megnevezését: Műszaki vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Testnevelési Egyetem címére történő megküldésével (1123 Budapest, Alkotás utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TE/HUM/64/2016, valamint a munkakör megnevezését: Műszaki vezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1123 Budapest, Alkotás utca 44. Fő fsz. 23.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. április 22.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.