Pásztói Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pásztói Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és üzemeltetési Osztály

vízügyi vagy műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3060 Pásztó, Kölcsey utca 35.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet a 29/2012.(III.7.)Korm. rendelethez 26. Környezetvédelmi és vízügyi feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Településfejlesztési – és üzemeltetési feladatok ellátása, szerződések és műszaki költségvetések előkészítése, teljesítések, számlák igazolása. A feladatkörével kapcsolatos közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálása. Szakhatósági állásfoglalások előkészítése, önkormányzati rendeletben meghatározott feladatokban döntés előkészítése. Részt vesz más hatósági jogkörbe tartozó mélyépítési, út és közlekedési tevékenységek koordinálásában. Felújítási, fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó pályázatok előkészítése. Ellenőrzi és koordinálja a város játszótéri eszközeinek állapotát, javítását. Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek, építmények építésével, felújításával kapcsolatos feladatok előkészítése. Ellátja az önkormányzati intézmények felújításának, fejlesztésének pénzügyi és műszaki előkészítését és koordinálja az engedélyezési és kivitelezési munkákat. Környezetvédelmi eljárásokkal kapcsolatos feladatok ellátása: statisztikát készít, felügyeli a környezetvédelmi szabályok betartását; gondoskodik az állattartással kapcsolatos jogszabályok betartásáról és a szabálytalanságok kivizsgálásáról; eljár a vadkárokkal kapcsolatos ügyekben. Feladata a települési növényvédelem és zöldfelület gazdálkodás koordinálása, koordinálja a város területén végzendő rovar-és rágcsáló mentesítési feladatok, eljár az önkormányzati fejlesztések, beruházások előkészítésében,. Ellátja az Önkormányzat közigazgatási területén lévő közcélú vízgazdálkodási létesítmények nyilvántartási és felügyeleti feladatait. Az Önkormányzat vízgazdálkodási beruházási feladataival kapcsolatos teendők (feladatkiírás, költségvetési javaslatok kidolgozása, terveztetés, kiviteleztetés) teljes körű ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(III.31.) sz. rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014.(XI.13.) önkormányzati rendelet módosításáról. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2017.(I.10.) számú önkormányzati rendelete a 2017. január 1-jétől érvényes köztisztviselői illetményalapról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2015.(II.27.) sz. önkormányzati rendelete a Pásztói Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Műszaki középiskolai végzettség vagy műszaki középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés vagy közszolgálati, építőipari középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és környezetvédelem, természetvédelem-vízgazdálkodási szakmacsoportba tartozó szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés,  Felsőfokú képesítés, egyetemi vagy főiskolai szintű közlekedésmérnök, építőmérnök (vízellátási és csatornázási, vízépítő), építészmérnök, településmérnök vagy környezetmérnök szakképzettség; főiskolai szintű környezet-gazdálkodási agrármérnök szakképzettség,

        Önkormányzatnál, önkormányzati intézménynél, ill. önkormányzati jogalkotásban szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó szintű Problémamegoldó képesség, precizitás, önálló felelősségteljes munkavégzésre való alkalmasság, terhel

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012.(III.20.) Korm.rend.1.mellékletében foglaltak szerint, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, 3 hónapnál nem régebbi komplex erkölcsi bizonyítvány vagy igénylésének igazolása, közigazgatási gyakorlatot igazoló okiratok másolata, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 32/460-155/20 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pásztói Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2700-16/2017. , valamint a munkakör megnevezését: vízügyi vagy műszaki ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Pásztói Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2700-16/2017., valamint a munkakör megnevezését: vízügyi vagy műszaki ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Nógrád megye, 3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a polgármester, a jegyző és az osztályvezető személyesen is meghallgathatja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör betöltése 6 hónap próbaidő kikötéssel történik. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.paszto.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 10.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.