MTA Természettudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA TTK Enzimológiai Intézet
Membránfehérje Bioinformatika Kutatócsoport

tudományos munkatárs/tudományos segédmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év (hosszabbítható) –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A csoportban folyó bioinformatikai munkákba való bekapcsolódás, ezen belül több kutatási témából is lehet választani, pl új generációs szekvenálási adatok feldolgozása, az alternativ splicing szerepének tisztázása transzmembrán fehérjék expressziójára, lokalizációjára és szerkezetére, új becslő eljárások kidolgozása a transzmembrán fehérjék expressziójának meghatározására, transzmembrán fehérjék szerkezetét, topológiáját megadó webszerverek fejlesztése. A kutatócsoportról további információk a csoport honlapján találhatóak: http://mbk.enzim.ttk.mta.hu

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, vegyész, biológus, biomérnök, informatikus, fizikus vagy orvosi területről,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        Felhasználói szintű Linux operációs rendszer ismerete és használata,

        cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        PhD, MSc végzettség szerint,

        korábbi szakmai gyakorlat bioinformatikában

        újgenerációs szekvenálási adatok feldolgozásában való jártasság

        programozó ismeretek (C, C++, perl, python)

        webfejlesztői ismeretek (PHP, mysql, apache, javascript)

        Linux rendszergazdai ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott szakmai önéletrajz; az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok, dokumentumok másolata; publikációs lista; 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárésban résztvevő személyek megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-1/382-6709 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a MTA Természettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1519 Budapest, Pf.:286 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 33/207 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos munkatárs/tudományos segédmunkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a MTA Természettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 33/207, valamint a munkakör megnevezését: tudományos munkatárs/tudományos segédmunkatárs.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálása folyamatos, az első alkalmas jelentkező kerül kiválasztásra. A pályázat benyújtásának lehetősége 2017.08.31. napjáig meghosszabbodik, amennyiben nem kerül kiválasztásra alkalmas munkavállaló. Visszajelzést nem küldünk minden páyázónak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Magyar Tudományos Akadémia honlapja

        MTA Természettudományi Kutatóközpont honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

PhD fokozattal nem rendelkező pályázó részt vehet az ELTE Biológus vagy Fizikus Doktori Iskoláján ahol a témavezető, a pályázóval egyeztetve új kutatási témát ír ki.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 8.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.