Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

közbeszerzési és beszerzési referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9730 Kőszeg, Chernel utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

(Köz)beszerzési eljárások és központosított közbeszerzési eljárások (KEF) teljes körű lebonyolítása az előkészítéstől a szerződés megkötéséig, előzetes engedélyeztetések ügyintézése. A bíráló bizottságban a közbeszerzési szakértelem képviselete (adott esetben). A közbeszerzési dokumentumok összeállítása. Együttműködés és kapcsolattartás a közreműködőkkel, a bíráló bizottsági tagokkal, Közbeszerzési Hatósággal, Közreműködő Szervezetekkel. Közbeszerzési eljárások ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása. A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó adat- és információszolgáltatási feladatok végrehajtása. Közbeszerzési kérdésekben vélemények, állásfoglalások előkészítése. Közbeszerzési terv, éves statisztikai összegezés elkészítése; Közbeszerzési beszámoló elkészítése a folyamatban lévő; valamint a már lefolytatott közbeszerzési eljárásokról. Közreműködés szabályzatok készítésében.  (Köz)beszerzéshez kapcsolódó beszámolók, kimutatások és jelentések készítése. - Bérezés megegyezés szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        A Hatályos Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok naprakész ismerete

        Főiskola, jogi/gazdasági/műszaki végzettség, OKJ-s közbeszerzési referens szakképesítés

        Felhasználói szintű MS Office ( irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektek keretében lefolytatott közbeszerzési eljárásokkal - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Közbeszerzési eljárások önálló előkészítésében és teljes körű lebonyolításában szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Közbeszerzési eljárások önálló ellenőrzésében szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói regisztráció (vagy a névjegyzékbe való kerülés felt - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű precíz, pontos, önálló, pro-aktív és felelősségteljes munkavégzés, gyors problémamegoldó képesség,

        Kiváló szintű rendszerszintű gondolkodás,

        Kiváló szintű csapatmunkához szükséges együttműködési képesség, tolerancia, segítőkészség,

        Kiváló szintű problémamegoldó, szervező és konfliktuskezelő képesség,

        Kiváló szintű kommunikációs készség és tárgyalástechnikai ismeretek,

        Kiváló szintű terhelhetőség és rugalmasság,

        Kiváló szintű megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

        a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum ( munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével, kinevezési okmány, munkaköri leírás stb.)

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.( Amennyiben nem érkezik meg a pályázat beadási határidejéig, kérjük az ajánlott feladóvevény vagy elektronikus visszaigazolás másolatát csatolni.)

        szakmai önéletrajz

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához ( 3. személlyel közlés)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        minden olyan okirat, amelyet a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0694200531 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete címére történő megküldésével (9730 Kőszeg, Chernel . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 282-4/2017-F-1 , valamint a munkakör megnevezését: közbeszerzési és beszerzési referens.         Postai úton, a pályázatnak a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete címére történő megküldésével (9730 Kőszeg, Chernel utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 282-4/2017-F-1, valamint a munkakör megnevezését: közbeszerzési és beszerzési referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Vas megye, 9730 Kőszeg, Chernel . .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.iask.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.