Magyar Tudományos Akadémia Titkársága

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Titkársága
Költségvetési és Pénzügyi Főosztály, Vagyongazdálkodási és Közbeszerzési Osztály

közbeszerzési szakreferens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, Nádor utca 7.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

részvétel a közbeszerzési eljárások lebonyolításában; az MTA intézményei közbeszerzésének felügyelete, eljárásaik közbeszerzés szakmai támogatása; közbeszerzési eljárások előkészítésétől a hirdetmények feladásán át a közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatása; részvétel a Bírálóbizottság munkájában, a döntések előkészítésében; a közbeszerzési szabályzat elkészítése, szükséges módosítása; a közbeszerzési terv, statisztikai összegzés elkészítése; a központosított közbeszerzési rendszeren keresztül történő megrendelések, verseny újraindításos eljárások bonyolítása, önkéntes csatlakozás, előzetes igénybejelentés intézése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának Közszolgálati Szabályzatában foglalt rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, vagy főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (FAKSZ) regisztráció,

        3 év releváns (közbeszerzések önálló lebonyolításában, ajánlatkérői oldalon szerzett) munkatapasztalat,

        megbízhatóság; felelősségvállalás; problémamegoldó-, döntés-, és önálló munkavégzési képesség;

        együttműködési-, konfliktuskezelési- és konfliktus megelőzési képesség;

        pontosság; szóbeli és írásbeli kifejezőkészség;

        MS Office (Excel, Word, Power Point) magas szintű felhasználói ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közbeszerzési referens (OKJ) végzettség;

        jogi egyetemi végzettség,

        közbeszerzési szakjogászi képesítés,

        angol nyelvtudás,

        közigazgatási alapvizsga megléte,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél, részletes szakmai önéletrajz (a 45/2012. (III.20.) Korm.rend. 1. sz. mellékletében meghatározott tartalommal),

        iskolai végzettségét, szakképzettségét, nyelvismeretét tanúsító okiratok, dokumentumok másolata (a pályázat elnyerése esetén az eredeti okiratok bemutatása),

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy ennek igényléséről szóló igazolás (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló hivatalos igazolás),

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága címére történő megküldésével (1051 Budapest, Nádor utca 7. vagy 1245 Budapest, Pf.: 1000. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3177/2017/HO , valamint a munkakör megnevezését: közbeszerzési szakreferens.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága címére történő megküldésével (1051 Budapest, Nádor u. 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3177/2017/HO, valamint a munkakör megnevezését: közbeszerzési szakreferens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat Szakmai Előkészítő Bizottság értékeli és választja ki a személyes meghallgatásra javasolt pályázókat. A Bizottság a személyes meghallgatások után javaslatát döntésre, a munkáltatói jogkör gyakorlója elé terjeszti. A döntést követően a pályázat eredményéről a pályázók postai úton értesítést kapnak, a pályázati anyag egyidejű megküldésével. Az át nem vett pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA honlapja - 2017. július 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A köztisztviselői kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével, heti 40 órás teljes munkaidős foglalkoztatással. A pályázatokat a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága Humánpolitikai Önálló Osztályára kell beküldeni egy példányban. A zárt borítékra kérjük ráírni: „Pályázat az MTA Titkársága Költségvetési és Pénzügyi Főosztály, Vagyongazdálkodási és Közbeszerzési Osztály „közbeszerzési szakreferens”munkakörére.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.