Újudvar Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Újudvari Móra Ferenc Óvoda

Óvodavezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8778 Újudvar, Ország út 33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodapedagógus, vezető óvónői tevékenységek ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        Szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, vezetői képesítés,

        vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű vezetői képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/20/393-2157 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Újudvar Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8778 Újudvar, Petőfi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 755/2017/UH , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Újudvar Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8778 Újudvar, Petőfi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 755/2017/UH, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Zala megye, 8778 Újudvar, Petőfi utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujudvar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 8.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.