Karancsaljai Napfény Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Karancsaljai Napfény Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3181 Karancsalja, Rákóczi út 172.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvónői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Óvónői feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak szerint. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, fejlesztőpedagógus,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget, külön képesítést igazoló okiratok, előző munkahelyekre vonatkozó adatok, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 20/2626118 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Karancsaljai Napfény Óvoda címére történő megküldésével (3181 Karancsalja, Rákóczi út 172. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 39/2017 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Karancsaljai Napfény Óvoda címére történő megküldésével (3181 Karancsalja, Rákóczi út 172. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 39/2017, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Nógrád megye, 3181 Karancsalja, Rákóczi út 172. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelők közül a szakmai önéletrajz és a személyes elbeszélgetés alapján születik meg a döntés. A határidő a pályázatok beérkezésére vonatkozik. Személyes benyújtás esetén a munkáltató a határnap 16 óráig fogadja el a pályázatot.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        helyben, szokásos módon - 2017. július 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 10.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.