Thúry György Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Thúry György Múzeum

néprajzos-(segéd)muzeológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 62.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Nyilvántartási, gyűjtemény gyarapítási, gyűjtemény digitalizálási, gyűjtemény feldolgozási, tudományos és kutatószolgálati feladatok. Műtárgykölcsönzések ügyintézése. Kiállítások szakmai előkészítése, múzeumpedagógiai foglalkozások, tárlatvezetések tartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, néprajz (MA),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        múzeumi területen szerzett tapasztalat/muzeológus végzettség - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        egyéb szakirányú felsőfokú végzettség (régészet, történelem, művészettörténet, pedagógia) - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű szakmai elhivatottság és igényesség,

        Jó szintű megbízhatóság,

        Jó szintű önálló munkavégzés,

        Jó szintű precizitás,

        Jó szintű együttműködő készség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó szintű szervezőkészség

        Jó szintű kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        motivációs levél

        részletes szakmai önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok hitelesített másolata

        hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagát a bírálatban résztvevők megismerhetik

        nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36202265210 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Thúry György Múzeum címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 62. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 193/2017/K , valamint a munkakör megnevezését: néprajzos-(segéd)muzeológus.         Postai úton, a pályázatnak a Thúry György Múzeum címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 62. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 193/2017/K, valamint a munkakör megnevezését: néprajzos-(segéd)muzeológus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 62. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a pályázati benyújtási határidő lejártát követően az igazgató bírálja el, majd a fenntartó véleményét is figyelembe véve bízza meg a (segéd)muzeológust munkakörének betöltésével. A pályázati határidő leteltét követően - az erkölcsi bizonyítvány - kivételével hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Kanizsa Hetilap - 2017. július 21.

        www.tgym.hu honlapon (Thúry György Múzeum) - 2017. július 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezést megelőzően a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésőbb a személyes meghallgatáskor be kell nyújtani. A döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kinevezés 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tgym.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.