Nagybácsai Óvoda - Győr

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nagybácsai Óvoda - Győr

dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9030 Győr, Úttörő utca 1/C.

Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Szövetség utca 16.

Győr-Moson-Sopron megye, 9029 Győr, Kultúrház utca 71.

Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Hédervári utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Dajka feladatok ellátása elsősorban a Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodájában, illetve a Kisbácsai Tagóvodájában. 3 hónapos próbaidő letelte után válik határozatlanná.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, dajka,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagybácsai Óvoda - Győr címére történő megküldésével (9030 Győr, Úttörő utca 1/C. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: III/302/2017 , valamint a munkakör megnevezését: dajka.         Postai úton, a pályázatnak a Nagybácsai Óvoda - Győr címére történő megküldésével (9030 Győr, Úttörő utca 1/C. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: III/302/2017, valamint a munkakör megnevezését: dajka.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.gyor.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 17.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.