Németkéri Szivárvány Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Németkéri Szivárvány Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7039 Németkér, Széchenyi utca 38.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodapedagógus munkaköri kötelessége, hogy a nevelőmunkával összefüggően az Óvodai Nevelési Programban és az Óvoda éves Nevelési Programjában meghatározottak alapján ellássa: az óvodapedagógusi munkakörre előírt, illetve a nevelési, a gyerekekkel való közvetlen foglalkozási feladatokat, továbbá a gyerekekkel való foglalkozás előkészítésével szorosan összefüggő olyan feladatokat, amelyek az óvodapedagógus szakértelmét igénylik.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        Óvodapedagógus - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Erkölcsi bizonyítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, óvodapedagógusi végzettséget igazoló oklevél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-75/331-128 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Németkéri Szivárvány Óvoda címére történő megküldésével (7039 Németkér, Széchenyi utca 38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 279/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Németkéri Szivárvány Óvoda címére történő megküldésével (7039 Németkér, Széchenyi utca 38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 279/2017, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Tolna megye, 7039 Németkér, Széchenyi utca 38. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        nemetker.hu - 2017. július 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 18.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.