Nagybárkányi Manóvár Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nagybárkányi Manóvár Óvoda
Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3075 Nagybárkány, Ifjúság út 17 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai nevelő-oktató munkával összefüggő feladatok ellátása. Óvodás korú gyermekek oktatása, nevelése, gondozása, egyéni és csoportos fejlesztése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, fejlesztő pedagógus végzettség,

        saját gépkocsi

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kíváló szintű alkalmazkodó és empatikus magatartás, gyermekszeretet, együttműködési készség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        lovári nyelv ismerete

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0620/2322214 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagybárkányi Manóvár Óvoda címére történő megküldésével (3075 Nagybárkány, Ifjúság út 17 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 28/2017 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Nagybárkányi Manóvár Óvoda címére történő megküldésével (3075 Nagybárkány, Ifjúság út 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 28/2017, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        3075 Nagybárkány, Kossuth út 2. Nagybárkány Község Polgármesteri Hivatal - 2017. július 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 15.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.