Békéssámsoni Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Békéssámsoni Polgármesteri Hivatal

adóügyi és pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12.

Ellátandó feladatok:

A helyi adóhatósághoz tartozó adóügyi ügyintézés ( kommunális adó, gépjármű adó, iparűzési adó), adóvégrehajtások kezelése, adók módjára történő behajtások, adó-és értékbizonyítvány, adóigazolás kiállítása, gazdasági események könyvelése, kontirozás, analitikus nyilvántartással kapcsolatos feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

adóigazgatási feladatok, pénzügyi, gazdálkodási feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, gazdasági középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés ,

        közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        ASP szakrendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti fényképes önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megigénylését igazoló okirat másolata

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kttv. szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve kinevezése esetén megszűnteti azt

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és pályázati anyagának az elbírálási eljárásban résztvevők általi megismeréséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 68/470-042 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Békéssámsoni Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1387/2017. , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi és pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Békéssámsoni Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1387/2017., valamint a munkakör megnevezését: adóügyi és pénzügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Békés megye, 5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bekessamson.hu - 2017. július 18.

        Békéssámsoni Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2017. július 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezési jogkör gyakorlója a kinevezésben 6 hónap próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bekessamson.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.