Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
Önkormányzati és Igazgatási Iroda

lakásgazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzati lakások bérleti szerződéseivel, analitikus nyilvántartásával, lakbérszámlázással kapcsolatos ügyintézés. Peres és nem peres ügyek előkészítése, jogi képviselet ellátása. A bérbeadással kapcsolatos előterjesztések készítése. A bérlők bejelentéseinek intézése. Helyszíni ellenőrzések lefolytatása. Ügyfelek részére a szociális csoport munkájával kapcsolatban felmerült kérdésekre tájékoztatás nyújtása. Hatósági ügyek vitele.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, jogász vagy felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Cselekvőképesség, büntetlen előélet, magyar állampolgárság,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        lakás- és helyiséggazdálkodással kapcsolatos gazdálkodási és kezelési ismeretek

        közigazgatásban szerzett szakmai gyakorlat

        magas szintű írásbeli kifejező készség

        jó kommunikációs és problémamegoldó képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III.20) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti fényképes önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképesítéseket igazoló dokumentumok másolata

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 28. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 (52) 381-411/104 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11157-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: lakásgazdálkodási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11157-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: lakásgazdálkodási ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó(ka)t a jegyző hallgatja meg, ezt követően történik a jegyző döntése alapján - a polgármester egyetértésével - az ügyintéző kinevezése. A kinevezési jogkör gyakorlója 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.hajdunanas.hu - 2017. július 20.

        Hajdúnánási Újság - 2017. július 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11157-1/2017., valamint a munkakör megnevezését: lakásgazdálkodási ügyintéző. A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk. Igény esetén önkormányzati szolgálati lakás biztosítása.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 24.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.