Kiskunhalasi Semmelweis Kórház

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kiskunhalasi Semmelweis Kórház

betegszállító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart László utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény járó- és fekvőbeteg ellátó szervezetei között a betegek szállítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyag foglalt személyes adatokank a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-77/522-008 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart László utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 526/2017. , valamint a munkakör megnevezését: betegszállító.         Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart László utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 526/2017., valamint a munkakör megnevezését: betegszállító.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.halasi-korhaz.hu - 2017. július 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 24.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.