Székesfehérvári Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola

tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.10.24.-2019.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8095 Pákozd, Arany János utca 1-5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

napközis és tanítói feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanító,

        Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        A pedagógus rendelkezik szakkollégiumi vagy műveltségterületi végzettséggel,

        B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz

        motivációs levél

        erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8095 Pákozd, Arany János utca 1-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/072/2957/2017 , valamint a munkakör megnevezését: tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Petőfi Sándor utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/072/2957/2017, valamint a munkakör megnevezését: tanító.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 8095 Pákozd, Arany János utca 1-5. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 22.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.