Belső-Pesti Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapest VI. Kerületi Szinyei Merse Pál Gimnázium

biológia-bármely, vagy kémia-bármely szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1063 Budapest, Szinyei Merse Pál utca 7-9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

elsősorban a biológia és/vagy kémia tantárgy tanítása, szakmai programokon való részvétel, versenyelőkészítési feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, biológia-bármely vagy kémia-bármely szakos tanár,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        versenyelőkészítésben, versenyeztetésben szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló okiratok

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás során hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 28. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36-70/2775101 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Belső-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/194/1424-9/2017 , valamint a munkakör megnevezését: biológia-bármely, vagy kémia-bármely szakos középiskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Belső-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1071 Budapest, Damjanich utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/194/1424-9/2017, valamint a munkakör megnevezését: biológia-bármely, vagy kémia-bármely szakos középiskolai tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

a benyújtott dokumentumok alapján, a kiválasztott pályázók személyes meghallgatását követően a tankerületi igazgató - az intézményvezetői javaslatot figyelembe véve - dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 28.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.