Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi-költségvetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.)Korm.rendelet alapján 1. melléklet 19.Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzati gazdálkodás végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi- számviteli feladatok ellátása, közreműködés a költségvetés, beszámolók és a zárszámadás készítésében, nyilvántartások vezetése, könyvelői, kontírozói feladatok, ÁFA-bevallás elkészítése, közreműködés a pályázatok lebonyolításában, pénzügyi elszámolásában.Önkormányzati bevételek és kiadások kontírozása, könyvelése, kötelezettségvállalási nyilvántartások vezetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos pénzügyi, számviteli feladatok ellátása, a Képviselő-testület üléseire pénzügyi, költségvetési tárgyú anyagok előkészítése, költségvetési rendelettervezet elkészítése, közreműködés a költségvetés végrehajtásában, adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár felé havi, negyedéves, éves rendszerességgel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) a Képviselő-testület által meghatározott egyéb juttatások az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, mérlegképes könyvelői képesítés/regisztrált/,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés,

        ASP rendszer ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        mérlegképes könyvelői képesítés államháztartási szak - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Középfokú végzettséget,mérlegképes könyvelői képesítést/regisztrált/ igazoló okmányok másolatai,a 45/2012.(III.20.)Korm. rendelet 1.sz.melléklete szerinti önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggöen szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 470/2017. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-költségvetési ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Pilisjászfalui Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 470/2017., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-költségvetési ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtását, valamint személyes meghallgatást követően a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.pilisjaszfalu.hu - 2017. július 25.

        www.tinnye.hu - 2017. július 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pilisjaszfalu.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.