Dunaújvárosi Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dunaújvárosi SZC Lorántffy Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Kollégiumi nevelőtanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Bocskai I. utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Középiskolás tanulókból álló kollégiumi csoportokkal kapcsolatos oktató-nevelő tevékenység. Foglalkozások vezetése, nevelési feladatok ellátása, rendezvényszervezés, tanári felügyelet ellátása, beosztás szerint este és éjszaka is. A nevelőtestület tagjaként a munkaterv és a Pedagógiai Program aktív megvalósítása. A kapcsolódó adminisztratív feladatok pontos, naprakész vezetése. Rendszeres kapcsolattartás szülőkkel, partneriskolákkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Pedagógus végzettség bármely szak,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        kollégiumi nevelés oktatásban való részvétel - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        fényképes szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 70/400-2704 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DSZC-033/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Kollégiumi nevelőtanár.         Postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (2400 Dunaújváros, Római körút 51/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DSZC-033/2017, valamint a munkakör megnevezését: Kollégiumi nevelőtanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 25.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.