Szekszárdi Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szekszárdi Szakképzési Centrum

Számítástechnika szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Számítástechnika órák ellátása, egyéb tanári munkakörrel összefüggő feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Számítástechnika szakos középiskolai tanár,

        A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, sikeres pályázat esetén hatósági erkölcsi bizonyítvány. Magyar állampolgárság, büntetnlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, Informatika és bármely szak. ,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36/74/529-333 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szekszárdi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 38/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Számítástechnika szakos középiskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Szekszárdi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Széchenyi utca 2-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 38/2017, valamint a munkakör megnevezését: Számítástechnika szakos középiskolai tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a tárgyban feltüntetni: számítástechnika tanár Ady tagintézmény.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 17.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.