Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum
Cseresnyés Kollégiuma

könyvtárostanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.08.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Oldalkosár utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kollégiumi könyvtárostanári és nevelőtanári feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, az Nkt. 3. melléklet 14. pontja alapján könyvtárpedagógia-tanár, informatikus könyvtáros és tanító vagy tanár vagy szociálpedagógus, illetve a Nkt. 98. §-ában meghatározottak,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság

        a pályázó nem állhat a tevékenység vonatkozásában foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, matematika vagy német szakos tanári végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél

        végzettséget tanúsító okiratok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        a kinevezés feltétele erkölcsi bizonyítvány leadása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-62/245-233 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 3/8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HSZC/2017/MUN/610 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtárostanár.         Postai úton, a pályázatnak a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 3-8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HSZC/2017/MUN/610, valamint a munkakör megnevezését: könyvtárostanár.

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálásáról - az igazgató javaslata alapján - a munkáltatói jog gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 22.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.